galeria - apartamenty Zefir, Rowy


zaprasza Zefir - apartamenty Rowy nad morzem

Apartamenty Zefir w Rowach

Nasze apartamenty - galeria

Dogodne usytuowanie apartamentów gwarantuje Państwu poczucie komfortu, kilkuminutowy spacer, by znaleźć się na plaży, sąsiedztwo punktów zaopatrzenia w artykuły codziennego użytku, możliwość bezpiecznego parkowania pojazdów i, co najważniejsze, plac zabaw dla Państwa pociech.

DSC8402
DSC4514
DSC8451
DSC4470
DSC4475
DSC4488
DSC4474
DSC4539
DSC4535
DSC4501
DSC4484
DSC8447
apartamentyrowy193
apartamentywrowach013
apartamentywrowach011
apartamentywrowach012
apartamentyrowy338

Apartament nr 1

 5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka

DSC3791
DSC3883
DSC3799
DSC3805
DSC3813
DSC3819
DSC3818
DSC3823
DSC3810
DSC3871
DSC3868
DSC3856
DSC3847
DSC3831
DSC3892
DSC3907

Apartament nr 2

 4/5-osobowy: salon z jadalnią oraz aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka

DSC3655
DSC3646
DSC3598
DSC3626
DSC3643
DSC3622
DSC3650
DSC3673
DSC3692
DSC3677
DSC3708
DSC3723
DSC3740
DSC3761
DSC3938

Apartament nr 3

 6-osobowy: salon z jadalnią oraz aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienka

DSC4038
DSC4036
DSC4033
DSC4022
DSC4025
DSC4020
DSC3996
DSC4013
DSC4011
DSC4000
DSC4009

Apartament nr 4

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka

DSC3954
DSC3959
DSC3964
DSC3968
DSC3973
DSC3974
DSC3976
DSC3978
DSC3970
DSC4064
DSC4059
DSC4061
DSC4070
DSC3981
DSC3985

Apartament nr 5

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, taras, apartament na parterze, blisko placu zabaw

apartamentyrowy323
apartamentyrowy322
apartamentyrowy321
apartamentyrowy320
apartamentyrowy319
apartamentyrowy318
apartamentyrowy317
apartamentyrowy316
apartamentyrowy315
apartamentyrowy115
PZ01
apartamentyrowy102
apartamentyrowy098
apartamentyrowy097

Apartament nr 6

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, taras, apartament na parterze, blisko placu zabaw

apartamentyrowy276
apartamentyrowy131
apartamentyrowy130
apartamentyrowy129
apartamentyrowy128
apartamentyrowy123
apartamentyrowy124
apartamentyrowy121
apartamentyrowy120
PZ03
apartamentyrowy102
apartamentyrowy119
apartamentyrowy099
apartamentyrowy097

Apartament nr 7

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, taras, apartament na parterze, blisko placu zabaw

apartamentyrowy285
apartamentyrowy284
apartamentyrowy283
apartamentyrowy282
apartamentyrowy281
apartamentyrowy280
apartamentyrowy278
apartamentyrowy279
apartamentyrowy277
apartamentyrowy102
apartamentyrowy100
apartamentyrowy097

Apartament nr 8

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, taras, apartament na parterze, blisko placu zabaw

apartamentyrowy314
apartamentyrowy313
apartamentyrowy312
apartamentyrowy311
apartamentyrowy310
apartamentyrowy309
apartamentyrowy307
apartamentyrowy308
apartamentyrowy102
apartamentyrowy156
apartamentyrowy101
apartamentyrowy097

Apartament nr 9

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka

DSC4336
DSC4337
DSC4344
DSC4351
DSC4365
DSC4367
DSC4375
DSC4355
DSC4361

Apartament nr 10

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, balkon

DSC4079
DSC4078
DSC4143
DSC4081
DSC4089
DSC4092
DSC4095
DSC4100
DSC4134
DSC4138
DSC4124
DSC4115
DSC4103
DSC4110

Apartament nr 11

 4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka

DSC4274
DSC4288
DSC4280
DSC4297
DSC4298
DSC4300
DSC4311
DSC4315
DSC4322
DSC4323
DSC4327
DSC4331

Apartament nr 12

4/5-osobowy: salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, balkon

apartamentyrowy249
apartamentyrowy248
apartamentyrowy247
apartamentyrowy246
apartamentyrowy245
apartamentyrowy244
apartamentyrowy243
apartamentyrowy242
apartamentyrowy241
apartamentyrowy240
apartamentyrowy239

Regulamin wynajmu Apartamentów Zefir


 

Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na naszej  stronie internetowej lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 600 585 700. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie.
 2. Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
 3. Potwierdzenie rezerwacji z naszej strony oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
 4. W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji (o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: dla przelewów krajowych w PLN: 83 1050 1793 1000 0092 9206 3360
 5. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.
 6. W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto lub gotówką w PLN  w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.
 8. Minimalny okres wynajmu wynosi trzy doby oraz minimum 7 dni w sezonie letnim przyjazdy/wyjazdy sobota i niedziela
 9. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media , prąd, woda.
 10. Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie, bez względu na liczbę osób w nim przebywających, lecz nie większą niż jest to przewidziane dla danego apartamentu.

PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 , a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.                                                                    
 2. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy Zefir odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.
 3. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie . 
 5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem w całości przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłacony zadatek .
 6. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu. Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Do każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe. Dodatkowe auto - dopłata 30 zł za dobę.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić administratora obiektu Zefir-apartamenty.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia ? zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 11. Zwierzeta domowe zapraszamy tylko po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

 1. Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 2. W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy firma przyjmie inną rezerwację na ten sam apartament w tym samym okresie i na tych samych warunkach finansowych. Wówczas zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni po realizacji nowej rezerwacji.
 3. Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
 5. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu
 6. W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
 7. Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.